Werken met

Arbeidsre-integratie

In het algemeen geldt dat voor mensen tussen 25 en 60 jaar arbeid en relaties belangrijke facetten zijn voor het deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Hierbij gaat het niet alleen om een betaalde baan. Zinvol vrijwilligerswerk kan ook voldoende invulling geven aan die rol. Bij jongeren is de behoefte aan een betaalde baan groter, daar speelt ‘status’ een belangrijke rol.

 

Het vinden van een passende werkkring of andere vorm van activiteit is niet eenvoudig. Mensen met een hersenaandoening worden vaak overschat door de onzichtbaarheid van veel gevolgen van een hersenaandoening. Daartegenover staat ook weer dat de beeldvorming over mensen met een hersenaandoening zodanig is dat de mogelijkheden van mensen met een hersenaandoening ook onderschat worden. Het is en blijft dus maatwerk, waarbij een gedegen kennis van de hersenaandoening een noodzaak is.

 

De Hersenstichting wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van maatschappelijke participatie in het algemeen en arbeids(re-)integratie in het bijzonder van mensen met een hersenaandoening. Daarvoor zijn er in de afgelopen jaren een aantal initiatieven ondernomen. U kunt hierover meer lezen op de pagina Onderzoeksrapporten. Vanuit deze onderzoeken is mede de visie en het beleid voor de komende jaren voortgekomen.

 

Website, brochure en kaartje

De Hersenstichting kreeg veel vragen over arbeid(sre-integratie), zowel van mensen met hersenletsel als van beroepsgroepen die met deze doelgroep werkt. Om deze reden is in 2012 de website www.werkenmethersenletsel.nl gelanceerd met bijbehorend A5-kaartje en als aanvulling de brochure Aan het werk met hersenletsel.

 

De website richt zich op vier doelgroepen:

  • werknemers en hun naasten;
  • werkgevers;
  • bedrijfsmaatschappelijke diensten;
  • mensen met een hersenaandoening die voor het eerst aan het werk gaan.


De website werkenmethersenletsel.nl geeft relevante informatie over de gevolgen van hersenletsel en verwijst naar andere nuttige organisaties en websites. Hiermee heeft de website vooral een wegwijzerfunctie.

De website wordt momenteel aangepast en gewijzigd. De Hersenstichting werkt hiervoor samen met stichting Boogh. Boogh heeft de opdracht gekregen om de website te actualiseren en bij te houden. Naar verwachting is werkenmethersenletsel.nl medio 2015 volledig en up-to-date.

hersenstichtingDruk op de banner of deze link als u wilt Doneren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *