Rapporten

Onderzoeksrapporten

Hier vindt u een kort overzicht van relevante onderzoeken op het gebied van maatschappelijke participatie. U kunt ze hier ook downloaden of bestellen.

  • Onderzoek Deelnemen, geven en zijn: De participatiewensen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in kaart gebracht.
  • Onderzoek Navigeren naar herstel: Een onderzoek naar de ervaren knelpunten van patiënten met hersenletsel in hun route door de zorg van de acute fase tot in de chronische fase thuis waar men het dagelijks leven weer oppakt.

Onderzoek Deelnemen, geven en zijn

De participatiewensen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in kaart gebracht.

 

De huidige maatschappij gaat te snel voor hersenletselpatiënten. ‘Mee blijven hollen’ kost hen teveel energie. Dr. Tineke Abma deed in opdracht van de Hersenstichting onderzoek naar de ervaringen van deze patiënten tijdens hun zoektocht naar een zinvolle deelname aan de samenleving. Het blijkt dat participatie voor deze mensen niet betekent dát ze werk of sociale relaties hebben. Ze willen vooral een betekenisvolle rol vervullen, ook al is die klein.

 

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. De gevolgen kunnen per persoon verschillen, zoals moeilijk of niet kunnen lopen, problemen met praten, vermoeidheid, emotionele uitbarstingen, overgevoeligheid voor lawaai, stemmingswisselingen en angst.

 

Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de Hersenstichting, in overleg met de diverse betrokken partijen, een actieplan opstellen om mensen met hersenletsel meer uitzicht te bieden op een betere kwaliteit van leven.

De volledige samenvatting van het onderzoek kunt u hier downloaden: Deelnemen-geven-en-zijn.pdf.

Onderzoek Navigeren naar herstel

Bouwstenen voor cliëntgerichte en samenhangende zorg ten behoeve van mensen met een hersenletsel.

 

De Hersenstichting heeft een aantal jaar geleden onderzoeksbureau Conclusion opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de zorg voor mensen met hersenletsel kan verbeteren. De patiënten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag en de afstemming en samenhang in de zorg ontbreekt vaak. Dit resulteerde in een onderzoek naar de ervaren knelpunten van patiënten in hun route door de zorg van de acute fase tot in de chronische fase thuis waar men het dagelijks leven weer oppakt. Hun zoektocht naar de gewenste zorg en de verbeterkansen zijn in dit rapport in kaart gebracht.

 Het rapport Navigeren naar herstel is te downloaden als pdf: klik hier.

U kunt ook het ingebonden rapport bestellen bij de Hersenstichting voor € 10. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

 

Naar aanleiding van dit rapport werd besloten om de ontwikkeling van een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel en een Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel voor kinderen en jongeren te ondersteunen en te faciliteren.

Lees hier meer over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassen en over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en jongeren.

 

hersenstichtingDruk op de banner of deze link als u wilt Doneren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *