Tag Archive for hersenletsel

Werken met

Arbeidsre-integratie

In het algemeen geldt dat voor mensen tussen 25 en 60 jaar arbeid en relaties belangrijke facetten zijn voor het deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven.

Hierbij gaat het niet alleen om een betaalde baan. Zinvol vrijwilligerswerk kan ook voldoende invulling geven aan die rol. Bij jongeren is de behoefte aan een betaalde baan groter, daar speelt ‘status’ een belangrijke rol.

 

Het vinden van een passende werkkring of andere vorm van activiteit is niet eenvoudig. Mensen met een hersenaandoening worden vaak overschat door de onzichtbaarheid van veel gevolgen van een hersenaandoening. Daartegenover staat ook weer dat de beeldvorming over mensen met een hersenaandoening zodanig is dat de mogelijkheden van mensen met een hersenaandoening ook onderschat worden. Het is en blijft dus maatwerk, waarbij een gedegen kennis van de hersenaandoening een noodzaak is.

 

De Hersenstichting wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van maatschappelijke participatie in het algemeen en arbeids(re-)integratie in het bijzonder van mensen met een hersenaandoening. Daarvoor zijn er in de afgelopen jaren een aantal initiatieven ondernomen. U kunt hierover meer lezen op de pagina Onderzoeksrapporten. Vanuit deze onderzoeken is mede de visie en het beleid voor de komende jaren voortgekomen.

 

Website, brochure en kaartje

De Hersenstichting kreeg veel vragen over arbeid(sre-integratie), zowel van mensen met hersenletsel als van beroepsgroepen die met deze doelgroep werkt. Om deze reden is in 2012 de website www.werkenmethersenletsel.nl gelanceerd met bijbehorend A5-kaartje en als aanvulling de brochure Aan het werk met hersenletsel.

 

De website richt zich op vier doelgroepen:

  • werknemers en hun naasten;
  • werkgevers;
  • bedrijfsmaatschappelijke diensten;
  • mensen met een hersenaandoening die voor het eerst aan het werk gaan.


De website werkenmethersenletsel.nl geeft relevante informatie over de gevolgen van hersenletsel en verwijst naar andere nuttige organisaties en websites. Hiermee heeft de website vooral een wegwijzerfunctie.

De website wordt momenteel aangepast en gewijzigd. De Hersenstichting werkt hiervoor samen met stichting Boogh. Boogh heeft de opdracht gekregen om de website te actualiseren en bij te houden. Naar verwachting is werkenmethersenletsel.nl medio 2015 volledig en up-to-date.

hersenstichtingDruk op de banner of deze link als u wilt Doneren

@the GYM

Meet me @ the Gym

Jaarlijks lopen 160.000 mensen hersenletsel op, waarna ze vaak levenslang kampen met de gevolgen. Sport en bewegen is dan essentieel voor het herstel. De Hersenstichting stimuleert in samenwerking met de Edwin van der Sar Foundation deze doelgroep om in beweging te komen. Meet me @ the Gym is een landelijk project voor mensen met hersenletsel. Zij kunnen dan onder deskundige begeleiding trainen bij de daarvoor gecertificeerde beweegcentra.

In 2014 hebben 43 beweegcentra het keurmerk Hersenletsel van Meet me @ the Gym ontvangen. Deze beweegcentra zijn aangesloten bij Fit!vak en zijn ‘officieel’ toegankelijk voor mensen met hersenletsel. Het keurmerk biedt mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase een sportprogramma op maat, bij erkende beweegcentra in Nederland. De instructeurs zijn na een intensieve training opgeleid naar het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn voor mensen met hersenletsel. Het project voorziet verder in een jaarlijkse bijscholing van de instructeurs.

Deze centra garanderen een geschikte sportomgeving zonder veel prikkels, met veel persoonlijke aandacht en een specifiek voor deze doelgroep getrainde begeleiding. Op de website van Meet me @ the Gym is te vinden welke beweegcentra zijn aangesloten en het keurmerk hebben behaald. Hier is ook te vinden wat u als ondernemer moet doen om het keurmerk Hersenletsel te behalen, zodat ook uw beweegcentrum toegankelijk wordt voor mensen met NAH.

 

Vanaf 20 maart 2015 starten er weer opleidingstrajecten voor niveau 4 instructeurs en/of fysiotherapeuten. De opleidingseisen zijn aangepast waardoor nu ook fysiotherapeuten kunnen deelnemen aan het traject. De opleidingstrajecten worden op drie plaatsen verzorgd, namelijk in Leeuwarden, Houten en Weert. Met de opleiding Bewegingsdeskundige Niet-Aangeboren Hersenletsel krijgen de cursisten kennis aangereikt over de doelgroep ‘mensen met NAH’. Deelname aan het traject is gratis. Wij hopen dat dankzij dit nieuwe opleidingstraject het aantal beweegcentra met het keurmerk van Meet me @ the Gym eind 2015 is opgelopen tot honderd centra.
Ga voor alle informatie over het nieuwe opleidingstraject en de aansluiting bij Meet me @ the Gym naar Meet me @ the Gym.

Suzanne is ambassadeur van Meet me @ the Gym

Suzanne Ensing was 28 jaar, net getrouwd en zwanger van haar eerste kindje toen ze getroffen werd door een hersenbloeding. Ze vertelt in een filmpje op de site van Meet me @ the Gym over haar herstel en de rol van sport en beweging daarin. Nu wil zij ook anderen mensen met een hersenbeschadiging stimuleren om meer te bewegen. Daarom is Suzanne ambassadeur van Meet me @ the Gym!

hersenstichtingDruk op de banner of deze link als u wilt Doneren